Εκπαιδευτικές δράσεις

Αντικείμενο: Κύκλος μαθημάτων επαγγελματικού μασάζ
Φορέας: Κέντρο Διά Βίου Μάθησης "Φιλομάθεια"
Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017
Κύκλος μαθημάτων: 50 ώρες
Αντικείμενο: Κύκλος μαθημάτων εναλλακτικής θεραπείας Su Jok
Φορέας: Κέντρο Διά Βίου Μάθησης "Φιλομάθεια"
Έναρξη: Τ.Β.Α.
Κύκλος μαθημάτων: 54 ώρες
Αντικείμενο: Κύκλος μαθημάτων Σπειροειδούς Θεραπείας
Φορέας: Κέντρο Διά Βίου Μάθησης "Φιλομάθεια"
Έναρξη Μαθημάτων: T.B.A.
Κύκλος μαθημάτων: 20 ώρες (θεωρία και πρακτική)
Αντικείμενο: Κύκλος μαθημάτων Onnuri Μασάζ
Φορέας: Κέντρο Διά Βίου Μάθησης "Φιλομάθεια"
Έναρξη: T.B.A.
Κύκλος μαθημάτων: 54 ώρες

➥ Έμπειροι καθηγητές
➥ Ολοκληρωμένη ύλη
➥ Επαγγελματική κατάρτιση
➥ Βεβαίωση σπουδών από το κέντρο Διά Βίου Μάθησης "Φιλομάθεια"

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης "Φιλομάθεια" για εγγραφές / πληροφορίες:

📞 28250 41114

📞 697 65 25 635

Email: info@filomathia.edu.gr

Facebook page: Ενεργειακή Θεραπεία

Facebook page: Εναλλακτική Θεραπεία